Механички рад и енергија. Снага – контролни задатак

Резултат теста

1. Механички рад бројно је једнак:

2. Механички рад је:

3. Мерна јединица за механички рад је:

4. Рад силе Земљине теже сразмеран је маси тела и висини са које тело пада.

5. Рад силе трења једнак је:
6. Рад силе трења се рачуна по формули:

7. Енергије је способност тела да врши рад.

8. Мерна јединица за енергију је:

9. Два типа механичке енергије су:

10. Формула за израчунавање кинетичке енергије је:
11. Формула за израчунавање потенцијалне енергије је:

12. Положај у односу на који одређујемо потенцијалну енергију називамо:

13. Извршени рад једнак је промени механичке енергије тела:

14. Закон о одржању механичке енергије гласи:

15. Извршени рад у јединици времена назива се:
16. Мерна јединица за снагу је:

17. Коефицијент корисног дејства једнак је односу корисног и уложеног рада.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ