Механичка енергија. Кинетичка и потенцијална енергија – петоминутна провера

Механичка енергија. Кинетичка и потенцијална енергија

Резултат теста

1. Механички рад је савладавање ________ дуж неког пута.

2. _____ је величина коју тело поседује и одређује његово стање.

3. Механичка енергија се јавља у два вида и то као __________ и кинетичка енергија.

4. Да би се неко тело подигло на одређену висину треба извршити рад, насупрот деловања силе Земљине теже.

5. Ако су тела еластична могу располагати кинетичком енергијом.
6. Енергија која је условљена узајамним положајем тела, или молекула једног истог тела назива се __________ енергија.

7. На кoју висину треба подићи тело тежине 6N да би његова потенцијална енергија била 120J?

8. Кинетичка енергија се израчунава према следећој формули:

9. Кинетичка енергија тела сразмерна је _____ тела и квадрату његове брзине.

10. Кинетичка енергија тела је мања ако је брзина тела већа.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ