Пајтон – тест 2

Пајтон – тест 2

Резултат теста

1. False odgovara kom tipu podataka?

2. -9 odgovara kom tipu podataka?

3. -9.0 odgovara kom tipu podataka?

4. "5+5=55" odgovara kom tipu podataka?

5. Operator veće ili jednako je
6. "123" odgovara kom tipu podataka?

7. Rezultat izvršavanje naredbe print(1+2) je

8. Rezultat izvršavanje naredbe print("1"+"2") je

9. Rezultat izvršavanje naredbe print(10 < -10) je

10. Rezultat izvršavanje naredbe print(10*10) je
11. Rezultat izvršavanje naredbe print(10/5) je

12. Rezultat izvršavanje naredbe print(7//2) je

13. Rezultat izvršavanje naredbe print(5%3) je

14. Rezultat izvršavanje naredbe math.sqrt(9) je

15. Rezultat izvršavanje naredbe min(50,80,20,70) je
16. Rezultat izvršavanje naredbe abs(-2.5) je

17. Rezultat izvršavanje naredbe round(8.00009) je

18. Rezultat izvršavanje naredbe len("Danas je sreda") je

19. Rezultat izvršavanje naredbe print(2+2.0) je

20. a=6 a=a+1 print(a) Rezultat izvršavanja je
21. a=2 b=1.5 c=a*b print(c) Rezultat izvršavanja je

22. a=4 b=5 P=a*b print(P) Rezultat izvršavanja je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ