Мерење масе, запремине и температуре супстанце – тест

Мерење масе, запремине и температуре супстанце – тест

Основни хемијски појмови

Смеше – тест

Неметали – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Шта је мениск?

2. Основна јединица запремине (V) је:

3. 1L је једнак:

4. Колико има dm³ у 2000cm³?

5. Која од датих вредности је најмања?

6. Који хемијски елемент се налази у једној врсти термометра?

7. Шта је мерење?

8. Мерна јединица Келвин одговара физичкој величини:

9. На слици се налази:

10. Претворити 430mL у dm³.

11. Шта се изражава у степенима Целзијусове скале?

12. Чиме се мери маса супстанце?

13. Шта се користи за прецизно одмеравање запремине?

14. Колико има mg у 0,05g?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ