Питагорина теорема – тест

Питагорина теорема – тест

Realni brojevi i Pitagorina teorema – test

Резултат теста

1. Питагорина теорема каже да је

2. Питагорина теорема даје однос страница

3. Најдужа страница правоуглог троугла назива се

4. Странице које образују прав угао правоуглог троугла називају се

5. Питагорина теорема примењена на троугао на слици гласи
6. Формула за дијагоналу правоугаоника је:

7. Формула за дијагоналу квадрата је d=a√2 ​

8. Ако катете правоуглог троугла имају дужину 8cm и 15cm, онда је дужина хипотенузе ____ cm

9. Ако су дужине страница троугла са слике изражене у центиметрима, дужина непознате катете је ___cm.

10. Обим правоуглог троугла чије су катете 12cm и 16cm je
11. Катета правоуглог троугла има дужину 24cm а хипотенуза 26cm. Површина тог троугла је___ 2 cm²

12. На основу података са слике дужина хипотенузе троугла са слике је ( означи тачне одговоре )

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ