Raznovrsnost u carstvu životinja II (7.r.)

Raznovrsnost u carstvu životinja II

Raznovrsnost u carstvu životinja

1. _________ su najbrojnija i najraznovrsnija grupa životinja.

2. Zglavkara ima najviše:

3. Na površini tela zglavkara nalazi se:

4. Rast zglavkara odvija se:

5. Zglavkari su:
6. Označiti klasu zglavkara:

7. Bodljokošci žive isključivo:

8. Bodljokošci ______ razvijen glaveni region.

9. Kakva je simetrija tela bodljokožaca?

10. Morski ježevi pripadaju grupi:
Hordati
11. Hordati nose naziv po unutrašnjem osovinskom organu- ______.

12. Horda predstavlja:

13. Plaštaši imaju hordu samo u:

14. ________ su najraznovrsnija i najbrojnija grupa hordata.

15. Koji organ kod kičmenjaka zamenjuje hordu?
16. Kičmenjaci imaju dvobočnu simetriju tela.

17. U kičmenjake bez vilica spadaju:

18. ______ su najbrojnija i najraznovrsnija klasa kičmenjaka.

19. Ajkule i raže su ribe sa:

20. Svi vodozemci se vraćaju u vodu radi razmnožavanja.
21. Prvi pravi kopneni kičmenjaci su:

22. Gmizavci _____ stalnu telesnu temperaturu.

23. Afrički noj je vrsta ptice:

24. Telesni pokrivač sisara čine:

25. Kengur pripada:
26. Bubojedi su grupa sisara torbara.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

77