Реченице – тест (7. и 8. разред)

Реченице – тест (7. и 8. разред)

Напоредни односи – тест

Зависне предикатске реченице – тест

Песме хајдучког циклуса – тест

Резултат теста

1. Сви становници речне обале увелико су спавали, САМО ЈЕ КТРИЦА ЧИСТИЛА СВОЈ МАЛИ ДОМ. Истакнута реченица је:

2. Одреди врсту следеће реченице према говорној улози: Живео, живео, и срећан нам био!

3. Означи везнике који се односе на САСТАВНЕ односе:

4. Или дођи, или ме се прођи. Наведене предикатске реченице су у:

5. Реченица МНОГО СЕ БРИНУЛО ТИХ ДАНА је:
6. Међу наведеним реченицама означи оне у којима препознајеш саставни однос.

7. Много ради, А РАДА СЕ НИГДЕ НЕ ВИДИ. Истакнута реченица је:

8. У следећем примеру уочи колико има простих реченица: Веровао је да су га пажљиво слушали и да ће знати одговор на то питање, али се непријатно изненадио када су сви заћутали.

9. Киша је падала данима квасећи земљу, СИГУРНО ЈЕ ТОМЕ САДА КРАЈ. Истакнута реченица је:

10. Ништа се не чује, ЈЕДИНО СЕ СОВА ПОНЕКАД ОГЛАСИ. Истакнута реченица је:
11. Реченица Књиге се често купују је:

12. Који везник не припада овом скупу?

13. Када сам се тада нашао на улици, збуњено сам посматрао гомилу веселих људи, чудио се њиховим костимима и маскама, нисам знао да је време карневала. Колико има предикатских реченица у наведеном примеру?

14. Реченица ОВАЈ ЛЕК СЕ УЗИМА ПОСЛЕ ЈЕЛА је

15. Тамо је било веома пријатно. Наведена реченица је:
16. Облаци натрчавају са свих видика, закриљују небо, настаје пригушени мук који траје цело вече, можда и до поноћи. Који тип напоредног односа уочаваш међу предикатским реченицама?

17. Стално грешиш, ЗНАЧИ, МОРАШ ПАЗИТИ. Истакнута реченица је:

18. Захладнело је, МОРА СЕ, ДАКЛЕ, ЛОЖИТИ. Истакнута реченица је:

19. Реченица ОВА ИГРА ЈЕ ВЕОМА ТРАЖЕНА је

20. Реченица ВОЋЕ СЕ ОВИХ ДАНА МНОГО ПРОДАЈЕ. је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ