Evropa i svet između dva svetska rata – test (8.r.)

Evropa i svet između dva svetska rata

Резултат теста

1. Vajmarska republika je drzava...

2. U Prvom svetskom ratu pobedile su:

3. U Centralnim silama do 1915.g. nalazila se i...

4. Komunizam se javlja u...

5. Hitler postaje vođa nacista:
6. Anschluss se odnosi na:

7. Alexander Fleming je otkrio?

8. U Prvom svetskom ratu nestala su 4 velika carstva. Koja su to?

9. Koji su osnovni tipovi totalitarizma u Europi?

10. Adolf Hitler je bio nemački kancelar i vođa od 1933. godine?
11. Koje su godine doneseni Nirnberški zakoni?

12. Nacistički koncentracijski logor osnovan 1933. godine zvao se Dachau.

13. Državna tajna policija koju je osnovao Hermann Goering zvao se:

14. Pogrom Židova koji se dogodio u Nemačkoj 9. i 10. новембра 1938. naziva se ______ noć.

15. Mržnja i neprijateljski stav prema Židovima naziva se ________.
16. Kako se zove ruska narodna dinastija?

17. Nakon Oktobarske revolucije u Rusiji je vlast preuzeo Karl Marks.

18. Od 1924. na čelu SSSR-a je:

19. Dolaskom nacista na vlast Njemačka se počinje nazivati:

20. Koje godine su održane Olimpijske igre u Berlinu?
21. Društvo naroda formirano je na predlog predsednika SAD:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ