Картографија – тест

Картографија – тест

Сличну проверу у Ворд формату погледајте на линку испод.

Картографија – тест

Резултат теста

1. Која је од наведених ознака за север?

2. Штиклирај тачан одговор.

3. Шта се од наведеног може користити за дигиталну географску базу података?

4. Ako je dužina puta na karti 3 cm, a karta razmera 1: 100 000, stvarna dužina puta je

5. На слици су изобате .

6. Воде се на карти означавају _________ бојом.

7. Ако је у Лондону 10 сати

8. Ако је надморска висина Париза 33м, а релативна висина Мадрида и Пароза 634м, колика је надморска висина Мадрида?

9. Географску мрежу чине

10. Дигитална картографија

11. Намагнетисани део компаса је увек умерен у правцу

12. Рељеф се на карти представља методом

13. Штиклирај тачне одговоре

14. Легенда

15. Који главни град се налази на 30степени 2 минута СГШ И 31 степен 21 минут ИГД

16. На карти размера 1: 500 000 растојање је између две тачке је 3 цм. Колико је у природи?

17. На слици је

18. Топоними су

19. Штиклирај тачне одговоре:

20. Жута и наранџаста боја се користе за терен од

21. Размер карте

22. Математички елементи карте су

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ