Картографија – тест

Картографија – тест

Сличну проверу у Ворд формату погледајте на линку испод.

Картографија – тест

Резултат теста

1. Сви меридијани пресецају

2. Легенда

3. Ситоразмерне карте

4. Меридијани деле земљу од

5. Обележи тачне одговоре
6. Размер карте

7. Рам карте може бити

8. Ако је размер карте 1:300 000, колико цм на карти је 30км у природи?

9. Најмању географску ширину имају тачке

10. Ако је растојање између две тачке на карти 1 цм, а у природи је 10 км, колика је размера карте?
11. Рељеф се на карти представља методом

12. Обележи тачне одговоре:

13. Картографска мрежа

14. На слици су изобате .

15. Географски елементи карте
16. Која је од наведених ознака за север?

17. Штиклирај тачне одговоре:

18. Штиклирај тачан одговор

19. Ako je dužina puta na karti 3 cm, a karta razmera 1: 100 000, stvarna dužina puta je

20. Математички елементи карте служе за
21. Страна света супротна југоистоку је

22. Штиклирај тачан одговор.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ