Картографија – тест

Картографија – тест

Сличну проверу у Ворд формату погледајте на линку испод.

Картографија – тест

Резултат теста

1. Штиклирај тачан одговор.

2. Штиклирај тачне одговоре

3. На слици су приказани меридијани или подневци.

4. Страна света супротна југоистоку је

5. На слици су приказани упоредници или паралеле.

6. Картографски знак са слике означава:

7. Штиклирај тачне одговоре

8. Србија се налази

9. Рељеф се на карти представља методом

10. Кружница која се налази на једнакој удаљености од Северног и Јужног пола

11. Воде се на карти означавају _________ бојом.

12. Меридијани деле земљу од

13. Намагнетисани део компаса је увек умерен у правцу

14. Обележи тачне одговоре:

15. Жута и наранџаста боја се користе за терен од

16. Ако је у Лондону 10 сати

17. Штиклирај тачне одговоре

18. Размер карте

19. Географске координате су

20. Ако је растојање између две тачке на карти 1 цм, а у природи је 10 км, колика је размера карте?

21. Ситоразмерне карте

22. Штиклирај тачан одговор.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ