Rad sa tekstom – Unos i editovanje teksta – Test za 6. Razred

Digitalni uređaji i korisnički programi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Tekst unosimo koriščenjem:

2. Raspored slova, brojeva i znakova na tastaturi razlikuje se od modela do modela.

3. Odabirom srpskog jezika (ćiriličkog ili latiničkog pisma) tasteri dobijaju nove uloge.

4. Prečica za indikator jezika na tastaturi se otvara pomoću kojih tastera sa tastature?

5. Ako prilikom kucanja određenog slova držimo pritisnut taster Shift na ekranu će biti prikazano veliko slovo.
6. Kada uključujemo taster Caps Lock?

7. Ukoliko želimo razmak između reči koristimo koji taster?

8. Uz pomoću kojeg tastera brišemo tekst?

9. Znakove koji su prikazani u gornjim uglovima tastera sa brojevima ili znakovima kucamo tako sto držimo pritisnut tasret Shift.

10. Za unos specijalnih znakova (€, }, @, ]) koristimo taster:
11. Kosu crtu kucamo sa razmakom pre i posle nje ako želi da razdvoji dve reči.

12. Editovanje je menjanje izgleda teksta.

13. Formatiranje je menjanje sadržaja teksta.

14. Miš nije neophodan za akciju unosa teksta.

15. Tasteri Ctrl + End sa tastature nam služe za:
16. Koji od navedenih tastera koristimo za prelazak na prethodnu stranicu?

17. Za kretanje kroz tekst reč po reč unapred koristimo sledeće tastere:

18. Nakon unosa, tekst možemo da sačuvamo izborom odgovarajuće stavke iz menija ili kombinacijom kojih tastera?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ