Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности

Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности

1. Која делатност је приказана на фотографији изнад?

2. Саобраћај се према средини у којој се одвија дели на:

3. ________ је грана привреде која обухвата путовања људи ради одмора, опоравка, рекреације или упознавања нових предела или културно-историјских знаменитости.

4. На фотографији изнад приказан је ______ транспорт.

5. ______ је грана привреде која се бави превозом људи, робе и преносом информација.
6. Просвета се бави:

7. Ако воз из Србије путује у Мађарску у питању је транзитни саобраћај.

8. Туристичка места су:

9. Које занимање не припада квартарном сектору?

10. Која делатност се бави решавањем спорова између грађана, предузећа или институција?
11. Туристичке регије су области које имају главне приходе од _______.

12. Чиме се бави државна управа?

13. Саобраћај се према територији дели на унутрашњи, међународни и ________.

14. Саобраћај спада у секундарни сектор привреде.

15. На фотографији изнад приказан је ______ транспорт.
16. Здравство је привредна делатност која се бави:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста