Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности

Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности

1. Које занимање не припада квартарном сектору?

2. Која делатност је приказана на фотографији изнад?

3. Здравство је привредна делатност која се бави:

4. Просвета се бави:

5. На фотографији изнад приказан је ______ транспорт.
6. Саобраћај се према територији дели на унутрашњи, међународни и ________.

7. На фотографији изнад приказан је ______ транспорт.

8. Саобраћај се према средини у којој се одвија дели на:

9. Саобраћај спада у секундарни сектор привреде.

10. Чиме се бави државна управа?
11. ________ је грана привреде која обухвата путовања људи ради одмора, опоравка, рекреације или упознавања нових предела или културно-историјских знаменитости.

12. Ако воз из Србије путује у Мађарску у питању је транзитни саобраћај.

13. Туристичка места су:

14. ______ је грана привреде која се бави превозом људи, робе и преносом информација.

15. Која делатност се бави решавањем спорова између грађана, предузећа или институција?
16. Туристичке регије су области које имају главне приходе од _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста