Граматика. 6.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика. 6.р. (годишња провера, тест )

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 2)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 1)

Правопис, 6.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 6.р. (годишња провера, 1. део)

Језичка култура, 6.р. (годишња провера)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 4)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Која сложеница није настала срастањем 2 речи помоћу спојног вокала О/Е:

2. Која реч није настала префиксацијом (нема префикс):

3. Означи тачне тврдње:

4. Која реч не припада датој породици речи:

5. Која реч не садржи ниједан надзубни сугласник:
6. Које су гласовне промене заступљене у речи ДОДАТАК (у номинативу множине):

7. У речима РОЂАК, БРАЋА, ОРАЊЕ, РОЂЕНДАН и ЈЕСЕЊИ запажа се иста гласовна промена - која:

8. Означи речи у којима се запажа гласовна промена прелазак л у о:

9. У речима НЕВЕНКИН, БАКИЦА и ПЕВАЧИЦИН одступа се од гласовне промене:

10. Која реч није пример одступања од гласовне промене једначења сугласника по звучности:
11. Означи 2 реченице са глаголима у облику аориста:

12. Ива је цртала змаја, док се Вук играо оловним војницима. Ако реченицу препишеш тако да глаголе пребациш у облик имперфекта, та ће реченица звучати овако:

13. Означи глаголски облик који није у плусквамперфекту:

14. Која реченица није заповедна:

15. Која заменица није именичка нелична:
16. У којем примеру нема именичке неличне заменице:

17. Придевске присвојне заменице нема у реченици:

18. Која заменица је уљез:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста