Књижевност – тест (6.р.)

Књижевност – тест (6.р.)

Творба речи – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Резултат теста

1. Реченица ,,У шуми је било још млечне магле која се, као остатак неке чудне моћне игре, повлачила пред сунцем.'' пример је за који облик казивања?

2. Ко је аутор песме из које су узети наведени стихови: ,,Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге / Клонуло је моје тело, уморне су ноге моје / Ал' је крепка воља моја, што ме ноћас вама води...''

3. Реченица ,,Био је то ситан, мршав, али врло жустар и бодар старчић са својих шездесет пет година, вечито насмејаног лица и пијаних очију.'' пример је за који облик казивања?

4. Реченица ,,Био је то ситан, мршав, али врло жустар и бодар старчић са својих шездесет пет година, вечито насмејаног лица и пијаних очију.'' односи се на лика из дела које је написао...

5. Коју стилску фигуру уочаваш у примеру ,,Косу реже, коса опет расте''?
6. Песма ,,Смрт Мајке Југовића'' цела је изграђена на једној стилској фигури (ређање догађаја од најмањег ка највећег), а која се зове како?

7. Који облик казивања је употребљен у следећим стиховима из песме ,,Косовка Девојка'': ,,Јао, јадна, уде сам ти среће! Да се, јадна, за зелен бор ватим, и он би се зелен осушио.''

8. Из које песме су следећи стихови: ,,Јаој мене до Бога милога / Ђе погубих од себе бољега!''

9. Из које песме су следећи стихови: ,,Ој, давори, ти Косово равно! Шта си данас дочекало тужно.''

10. Из које песме су следећи стихови: ,,Зашто, вило, да те Бог убије! Зашт' устрели побратима мога!''
11. Из које песме су следећи стихови: ,,Ђе си данас, посестримо вило? Ђе си данас? - Ниђе те не било!''

12. Како се зове стилска фигура коју препознајеш у наведеном примеру: ,,Мирко је досадан као вашка.''

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ