Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

„Смрт Марка Краљевића“ – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком је глаголском облику глагол у реченици: То дете мајка је назвала Аска.

2. У ком је глаголском облику глагол у реченици: Мајка је већ била спремила ручак.

3. Аорист означава радњу кој се врши у садашњости.

4. Напиши који глаголски облик је употребљен у реченици: Аска постаде послушна ћерка.

5. Означи глагол који не припада низу.
6. У следећем низу глаголских облика препознај плусквамперфекат.

7. Напиши аорист глагола БИТИ у одговарајућем лицу: Ми _____ да гледамо филм у биоскопу.

8. Означи наставке за имперфекат.

9. Једна реченица је тачно написана. Која?

10. У следећем низу глагола препознај аорист.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ