Глаголски облици – тест

Резултат теста

1. Означи наставке за имперфекат.

2. Напиши аорист глагола БИТИ у одговарајућем лицу: Ми _____ да гледамо филм у биоскопу.

3. Означи глагол који не припада низу.

4. Аорист означава радњу кој се врши у садашњости.

5. У ком је глаголском облику глагол у реченици: Мајка је већ била спремила ручак.

6. У следећем низу глаголских облика препознај плусквамперфекат.

7. Једна реченица је тачно написана. Која?

8. У следећем низу глагола препознај аорист.

9. У ком је глаголском облику глагол у реченици: То дете мајка је назвала Аска.

10. Напиши који глаголски облик је употребљен у реченици: Аска постаде послушна ћерка.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Enisa Kajević
Провера знања је објављена: 04. априла 2021