Značaj i razvoj građevinarstva – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Šta su zemunice?

2. Zemunice i sojenice su?

3. Jedinicu prostora u kući nazivamo:

4. Najpoznatije građevine podizane iz prošlih vremena su:

5. Način oblikovanja građevinskih objekata u naseljenom području koji je karakterističan za duži vremenski period, tj. za jednu epohu naziva se:
6. Grčki stil predstavlja najistaknutiji naćin gradnje u građevinarstvu, a preovladao je od kod veka?

7. Stubovi su sastavljeni od:

8. Stilovi koji karakterišu različiti oblici stubova su:

9. Jonski stub je?

10. Stil koji je najkitnjastiji, kapitel je ukrašen kamenim listovima (mediteranska biljka) je?
11. Rimska arhitektura nastala je na osnovama etrurskog stila gradnje, gde su kružne osnove građevina sa kupolom na vrhu.

12. Karakteristike gotske arhitekture je:

13. Arhitektura renesanse se pojavila u?

14. Vizantijski stil nastao je kao kombinacija?

15. Crkve srpske srednjovekovne arhitekture se mogu grupisati u:
16. Najpoznatiji stilovi radnje su:

17. Arhitektura koja se igrađuje kombinacijom prirodnih i veštačkih materijala a karakterišu ih kreativni i neobični oblici je?

18. Arhitektura koja se odlikuje kitnjastom dekoracijom u unutrašnjosti i spoljašnosti i raskošnim stubovima je arhitektura?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ