Мерење

Резултат теста

1. Мерење је:

2. Јединица мере представља:

3. У Међународном систему мерних јединица постоји:

4. Једноставна средства којима се директно или непосредно мере физичке величине, називају се:

5. Изабери основне физичке величине:
6. Јединица мере јачине електричне струје је:

7. Келвин је јединица мере које физичке величине?

8. К је ознака које јединице?

9. Изабери предметке:

10. Да бисмо добили сто пута мањи део неке мерне јединице, који предметак користимо?
11. 1 метар квадратни има:

12. Један литар има:

13. Полупречник Земље износи R= 6 400 000m. Изрази ту вредност у километрима.

14. Израчунај површину одбојкашког терена дужине 30m и ширине 18m.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ