Python: Основне аритметичке операције и примена – тест

Python: Основне аритметичке операције и примена – тест

Резултат теста

1. Шта ће исписати Пајтон окружење када му у командну линију унесеш следећи израз? 19+26 Изабери тачан одговор:

2. . Шта је резултат извршавања следеће наредбе? 5.2-10.6

3. Који од записа представља производ бројева 22 и 58 забележен Пајтон изразом?

4. Kојом наредбом се ирачунава и исписује колики рачун треба да плати Мила у самопослузи ако је купила кесицу бомбона која кошта 7,5 динара и паковање жвака које коштају 7,9 динара.

5. Којим изразом се у програмском језику Пајтон израчунава број за 2 већи од разлике бројева 49 и 32. Изабери тачан одговор:
6. Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе? Изабери све тачне одговоре:

7. Ивана је одлучила да свој џепарац потроши на поклоне. 36% џепарца је потрошила на поклон за маму, а 39% џепарца је потрошила на поклон за сестру. Остатак џепарца је потрошила на поклон за тату. Допуни наредни програм који израчунава колико новца је Ива потрошила на поклон за тату, ако је Иванин џепарац 1135 динара?

8. Шта ће исписати Пајтон окружење када му унесеш следећи израз? 17 - 5 * ( 7 - 5 )

9. Који од два дата Пајтон израза има већу вредност?

10. Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 86 и разлике бројева 99 и 33.
11. Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон? Изабери све тачне одговоре:

12. Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм? d = 0 n = 3 * d print(n)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ