Творба речи – тест

Творба речи – тест

Имперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи реч добијену слагањем са спојним вокалом.

2. Обележи реч добијену слагањем.

3. Означи реч у којој запажаш префикс:

4. Творбена основа речи глумачки је...

5. Напиши малим словима како гласи деминутив од именице КЊИГА.
6. У низу речи: родитељ, народ, род, сродност препознајеш:

7. Избаци уљеза.

8. Обележи реч добијену извођењем.

9. Обележи граматичку основу речи наставница.

10. Доврши реченицу: Сложене речи добијају се творбеним процесом који се назива...
11. Обележи реч добијену префиксацијом.

12. Која је именица настала простим спајањем?

13. Који је заједнички део у следећој породици речи?

14. Избаци уљеза.

15. Обележи аугментатив.
16. Од које врсте речи су настале речи: бакарни, царев и птичји?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ