Творба речи – тест

Творба речи – тест

Имперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи деминутив.

2. Обележи граматичку основу речи наставница.

3. Творбена основа речи глумачки је...

4. Обележи корен речи рођење.

5. Доврши реченицу: Изведене речи добијају се творбеним процесом који се назива извођење.
6. Обележи реч добијену префиксацијом.

7. Од које врсте речи су настале речи: бакарни, царев и птичји?

8. Обележи реч добијену слагањем.

9. Обележи реч добијену извођењем.

10. Обележи реч добијену слагањем са спојним вокалом.
11. Напиши малим словима како гласи деминутив од именице КЊИГА.

12. Избаци уљеза.

13. Који је заједнички део у следећој породици речи?

14. Доврши реченицу: Сложене речи добијају се творбеним процесом који се назива...

15. Обележи просту реч.
16. У именици ПЛЕСАЧИЦА творбена основа је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ