Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Заменице (именичке) 6.р. – тест

„Ратар“, Вељко Петровић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

2. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се...

3. Л прелази у О на...

4. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

5. Обележи правилно написане речи.
6. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су...

7. Подвуци правилно написане речи.

8. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

9. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

10. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?
11. У речи БРЖИ извршено је:

12. Непостојано А запажамо у...

13. У којим речима запажаш промену Л у О?

14. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

15. У вокативу једнине именице ПУТНИК запажамо
16. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

17. Обележи правилно написане речи.

18. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ