Привреда – тест

Привреда – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.и ОВДЕ

Резултат теста

1. Транзитни туризам представља:

2. Екстензивна пољопривреда је највише заступљена у:

3. Интензивни тип пољопривреде користи:

4. Наводњавање спада у:

5. Производно занатство припада:
6. Означи гране терцијарног сектора: (више одговора)

7. Уколико желимо да фабрике смање загађење воде и ваздуха требало би да смање избацивање отпадних материја у воде и ваздух или да уграде пречишћиваче отпадних вода и дима који се зову -

8. Индустрија се, између осталог, бави и:

9. Врсте саобраћаја према предмету транспорта су: (више одговора)

10. Нијагарини водопади на граници Канаде и САД су:
11. Ако користиш пестициде (хемијска средства) за прскање биљака загађујепш и: (више одговора)

12. Полдери су:

13. У неразвијеним земљама најразвијенији сектор привреде је примарни.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ