Променљиве речи – тест

Променљиве речи – тест

Гласови – тест

Перфекат – тест

Непроменљиве речи – тест 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У реченици: Марија чита књигу о патуљцима

2. Марија је:

3. У реченици: Марија чита књигу о патуљцима, реч "патауљцима" је у:

4. У реченици: Милошев брат највише воли чоколадну торту, има:

5. Придев "данашњи" из реченице: Данашњи обичаји су много промењени, је:
6. Чекам те испред школе - облик заменице "те" је у:

7. Трчање је:

8. Троје је:

9. Глагол "испричати" према глаголском роду је:

10. Глагол "уписати" према глаголском виду је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ