Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Резултат теста

1. Biljke se razmnožavaju _______ i bespolno.

2. Receptori su čulne ćelije.

3. Mokraćna bešika je

4. Veze među kostima mogu biti

5. Sesilno žive

6. Karlični pojas čine

7. Na slici je

8. Šta je tačno?

9. Kost na slici je

10. Šta je tačno?

11. Šta je tačno?

12. Obeleži pokretni deo donjih udova

13. Šta je tačno?

14. Šta nije deo cveta?

15. Šta je tačno?

16. Znojenjem se postiže

17. Bespolno razmnožavanje kod biljaka je

18. Šta je tačno?

19. U sistem organa za izlučivanje spadaju

20. Mišići mogu biti

21. Kost na slici je

22. Hemoreceptori se mogu naći u

23. Kosti glave se dele na kosti lica i kosti lobanje.

24. Čula su povezana _____________ sistemom.

25. Izlučivanje je

26. Gde su smešteni fotoreceptori?

27. Mišićno stopalo imaju

28. Šta je tačno?

29. Koja čula čovek ima?

30. Delovi centralnog nervnog sistema su

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ