Подударност троуглова – тест

Подударност троуглова – тест

Trougao i racionalni brojevi – test

Резултат теста

1. Сваке две дужи које имају једнаке дужине јесу подударне, без обзира на њихов положај у равни.

2. Одредити које од наведених тврдњи су тачне:

3. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

4. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

5. Троуглови на сликама су подударни.Одредити мере углова.
6. Троуглови на сликама су подударни.Одредити непознате елементе оба троугла на сликама.

7. Показати да дијагонала паралелограма дели паралелограм на два подударна троугла.Који теорему о подударности треба користити при томе?Да ли ову чињеницу можемо доказати на неки други начин?

8. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

9. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

10. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.
11. Одредити који од следећих парова троуглова није подударан.

12. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

13. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

14. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.

15. Одредити да ли су троуглови са слике подударни.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ