Привреда- систематизација (6.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Привреда- систематизација (6.р.)

1. Којој делатности припада занимање приказано на фотографији изнад?

2. Привреда се дели на три сектора.

3. Наука, школство и здравство припадају:

4. Саобраћај се према ________ дели на међународни, унутрашњи и транзитни.

5. На фотографији изнад приказан је:
6. У копнени саобраћај убрајамо:

7. Тешкој индустрији припада дрвна индустрија.

8. Ванпривредне делатности су:

9. Природни фактори који утичу на развој привреде су:

10. Шампон, сапун и парфем производи:
11. Лакој индустрији припада:

12. Којој делатности припада занимање приказано на фотографији изнад?

13. Примарном сектору припада:

14. Пољопривреда се дели на земљорадњу и _______.

15. Секундарном сектору припада:
16. На фотографији изнад приказан је:

17. Терцијарном сектору припада:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста