Привреда- систематизација (6.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Привреда- систематизација (6.р.)

1. Привреда се дели на три сектора.

2. Којој делатности припада занимање приказано на фотографији изнад?

3. Лакој индустрији припада:

4. Саобраћај се према ________ дели на међународни, унутрашњи и транзитни.

5. Ванпривредне делатности су:
6. На фотографији изнад приказан је:

7. У копнени саобраћај убрајамо:

8. Природни фактори који утичу на развој привреде су:

9. Којој делатности припада занимање приказано на фотографији изнад?

10. Пољопривреда се дели на земљорадњу и _______.
11. Терцијарном сектору припада:

12. Шампон, сапун и парфем производи:

13. На фотографији изнад приказан је:

14. Тешкој индустрији припада дрвна индустрија.

15. Наука, школство и здравство припадају:
16. Секундарном сектору припада:

17. Примарном сектору припада:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста