Celi brojevi: računske оperacije – test

Celi brojevi: računske оperacije – test

Razlomci – test (5.r.)

Množenje i deljenje decimalnih brojeva dekadskom jedinicom – test

Резултат теста

1. Ako je x=-5 i y=-4, koliko je |y|-|x|?

2. Koja je od navedenih tvrdnji tačna?

3. Izračunaj -6-(-4)=

4. Izračunaj 15-29⋅2=

5. Koliko je -23-(-12)?
6. Izračunaj: 16:(-2)+7⋅(-1)=

7. U zadacima gde se pojavljuju zagrade prvo se rešavaju

8. Broj 7 uvećaj za zbroj brojeva -5 i -9.

9. Saberi cele brojeve koji zadovoljavaju uslov |z|=11

10. Izračunaj: 3⋅7⋅(-2)⋅(-5)=
11. Izračunaj: -12⋅6⋅(-5)⋅0⋅(-1)=

12. Koliko je |-18+16+(-25)+3|?

13. Izračunaj: -32+54+85-54+32-85+1=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ