Ugao – test (5.r.)

Ugao – test (5.r.)

Резултат теста

1. Ugao α=22° je

2. Ugao β=132° je

3. Ako je ugao α četiri puta veći od svog komplementnog ugla β, onda su mere tih uglova:

4. Tačna tvrđenja su:

5. Tačna tvrđenja su:
6. Tačna tvrđenja su:

7. Tačna tvrđenja su:

8. 5/4 opruženog ugla iznosi:

9. 2/3 pravog ugla iznosi

10. Ako su dva ugla uporedna, samo jedan od sledećih iskaza je tačan
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ