Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

„Орање Марка Краљевића“ – тест

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Издвој помоћне глаголе из реченице "Кад будем могао доћи ћу".

2. Међу наведеним глаголима лични су:

3. Издвој несвршене глаголе:

4. У којој од наведених реченица је апозиција правилно написана, а испоштована су и остала правописна правила?

5. Издвој просте глаголске облике:
6. Само једна реченица је у футуру I (будућем времену). Која?

7. Препиши прилоге из реченице "Вредно дете редовно учи после школе и чита много књига".

8. У којим реченицама је употребљен неправи објекат?

9. Допуни реченицу "Дечак је заспао " пролошком одредбом за узрок.

10. Одреди назив службе коју у наведеној реченици има истакнутих синтагма. Из даљине сам чуо БРУЈАЊЕ АВИОНА..
11. Прочитај наведену реченицу, па одреди коју службу у реченици има истакнути пример. Онда је Ана причала о СЦОЈИМ РОДИТЕЉИМА.

12. Коју службу у реченици има истакнута синтагма? Као никада дотад, кроз малено окно у зиду пробијао се у собу БЛЕШТАВИ СЈАЈ МЕСЕЧИНЕ.

13. Из наведених стихова издвој прилошку одредбу за место. Све нове љубави друкчије вреде. Живи се сваки пут из почетка. Живи се да се никада не пада. Да будеш снажнији после олује. И да се у твоме срцу већ сада сто златних звезда унапред чује.

14. Одреди службу (функцију) истакнутог реченичног члана. УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ иду на зимовање.

15. Одреди службу (функцију) истакнутог реченичног члана. Путују на КОПАОНИК.
16. Одреди службу (функцију) истакнутог реченичног члана. На улици нема ЉУДИ.

17. Штиклирај реченице у којима уочаваш неправи објекат.

18. Одреди службу (функцију) истакнутог реченичног члана. Тесла се силно обрадовао КЊИЗИ.

19. Какав је предикат у наведеној реченици? Нађа Хигл је почела да тренира у седмој години.

20. Обележи реченице у којима се налази именски предикат:
21. Помоћу ког питања се препознаје прилошка одредба за количину/ меру?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ