Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Личне и неличне заменице – тест

Futur II – test

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Како се назива народна приповетка фантастичне садржине и сложене структуре која има срећан крај?

2. Драма се дели на:

3. Књижевни лик у поезији:

4. Како се назива песма у којој су основни елементи туга, чежња, бол, изгубљеност?

5. Које од наведених књижевних дела је сажето и у коме се животињама најчешће дају људске особине?
6. Који су облици казивања?

7. Ком књижевном роду припада следећи текст: Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једну ноћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко.

8. Шта је лирика?

9. Како се деле књижевни родови?

10. Које су одлике нарације?
11. Шта означавају родољубиве песме?

12. Препознај врсту строфе у наведеном примеру и наведи њен назив: „Љубав за класје што богато буја, За руже што су на гробљима свеле, За тресак летњих, бесних олуја, За тугу птица које се селе.”

13. Шта је дијалог?

14. Означи одговарајући облик казивања: "Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру. И сад ево светлост тражим у скромне манастиру, И примите царског сина ко најмлађег свога брата..."

15. Које књижевне врсте припадају епској поезији?
16. Роман је епска књижевна врста?

17. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку: – Нећу да те бијем, не бој се де! – Ако, ако, боље ти него он – вели Гиле, и почиње да силази.

18. Који су облици казивања у нашем језику?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ