Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Личне и неличне заменице – тест

Futur II – test

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Колико има облика казивања у нашем језику?

2. Драма се дели на:

3. Означи одговарајући облик казивања: Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова спава прну И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну. А на прагу храма светог, где се Божје име слави, Са буктињом упаљеном , настојник се отац јави.

4. Шта је дијалог?

5. Шта је лирика?
6. Стваралац епских дела се зове?

7. Обележи драмске врсте.

8. Епика се дели на:

9. Како се назива облик приповедања када одређени лик говори у себи?

10. Катрен је строфа од колико стихова?
11. Који су облици казивања у нашем језику?

12. Врста стиха према броју слогова може бити:

13. Које од наведених књижевних дела је сажето и у коме се животињама најчешће дају људске особине?

14. Књижевност се дели на?

15. Према роду књижевност се дели:
16. Означи одговарајући облик казивања: Високо му бледо чело, помршене густе власи, Али чело узвишено божанствена мудрост краси.

17. Наброј неке врсте рима? Има их више?!

18. Које су књижевне врсте за лирску поезију?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ