Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. "Горски вијенац" је:

2. Бум, пљус, трас, мјау примери су за стилску фигуру коју зовемо:

3. Ток догађаја у књижевном делу зовемо:

4. ''Очију твојих да није не би било неба у слепом нашем стану.''

5. Из које је збирке приповетка "Поход на Мјесец" ?

6. "Над острвом пуним чемпреса и бора, Младо, крупно сунце пржи, пуно плама; И трепти над шумом и над обалама Слан и модар мирис пролетњега мора." Рима је:

7. Мита Трта, Чеда Брба, Лаза Црвца главни су ликови романа:

8. Синоним за реч приповедање је:

9. Песме у којима је најупечатљивија љубав према домовини зову се:

10. Опис природе зове се:

11. Која стилска фигура доминира у песми "Највећа је жалост за братом" ?

12. Чин је:

13. Приповетка "Стара породична кућа" је карактеристична због:

14. Стихови Десанке Максимовић "Јер срећа је лепа само док се чека, док од себе само наговештај да..." су из песме:

15. Пронађи стални епитет:

16. Седефна ружа из истоимене бајке је:

17. Међу наведеним делима изабери комедије:

18. Само се срцем добро види, оно битно је очима невидљиво порука је из дела:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ