Deltoid – test (8.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Deltoid – test

Резултат теста

1. Ako dužine stranica deltoida b i d iznose 7cm i 4cm kao na slici, onda je dužina stranice c=______cm.

2. Ako su uglovi deltoida α=112 ⁰ i δ= 75⁰ kao na slici, onda je ugao γ=_______⁰

3. Ako su podaci kao na slici onda je obim tog deltoida O=_______cm.

4. Ako dužine stranica deltoida b i d iznose 7cm i 4cm kao na slici, onda je dužina stranice a=______cm.

5. Ako je u deltoidu ∢CAD=50⁰ i ∢OBC=20⁰ kao na slici, onda je ugao β=______⁰.
6. Ako su uglovi deltoida α=112 ⁰ i δ= 75⁰ kao na slici, onda je ugao β=_______⁰

7. Ako je u deltoidu ∢CAD=50⁰ i ∢OBC=20⁰ kao na slici, onda je ugao δ=______⁰.

8. Ako su uglovi deltoida β=54 ⁰ i δ= 82⁰ kao na slici, onda je ugao α=_______⁰

9. Ako su podaci kao na slici onda je dužina stranice deltoida b=_______cm.

10. Ako je u deltoidu ∢CAD=50⁰ i ∢OBC=20⁰ kao na slici, onda je ugao α=______⁰.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ