Појава новог верског учења- протестантизам

Појава новог верског учења- протестантизам

1. Вартоломејска ноћ:

2. Које године је Мартин Лутер јавно истакао своје идеје шта замера цркви?

3. Највећи противник злоупотреба у Римокатоличкој цркви био је:

4. Вестфалски мир:

5. Присталице новог покрета били су:
6. Покрет са променама у Римокатоличкој цркви који је настао звао се:

7. У Тридесетогодишњем рату су учествовале:

8. Једна од најважнијих Лутерових идеја односила се на потребу да се богослужења обављају на народном језику.

9. Како се називало продавање опроштајница грехова?

10. Лутеров покрет:
11. Англиканску цркву је основао:

12. У Француској су присталице протестантске цркве били:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста