Појава новог верског учења- протестантизам

Појава новог верског учења- протестантизам

1. Највећи противник злоупотреба у Римокатоличкој цркви био је:

2. Лутеров покрет:

3. Које године је Мартин Лутер јавно истакао своје идеје шта замера цркви?

4. Вартоломејска ноћ:

5. У Француској су присталице протестантске цркве били:

6. У Тридесетогодишњем рату су учествовале:

7. Вестфалски мир:

8. Англиканску цркву је основао:

9. Покрет са променама у Римокатоличкој цркви који је настао звао се:

10. Како се називало продавање опроштајница грехова?

11. Једна од најважнијих Лутерових идеја односила се на потребу да се богослужења обављају на народном језику.

12. Присталице новог покрета били су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста