Osnovne životne funkcije na nivou organizma- sistematizacija (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Osnovne životne funkcije na nivou organizma

1. _______ je proces u kome organizmi dolaze do korisnih supstanci koje će im obezbediti energiju i gradivni materijal za rast i razvoj.

2. Krvni sistem čoveka ima _______ ulogu.

3. Biljke dišu pomoću:

4. Biljke su:

5. _______ je proces tokom koga se iz organizma izbacuju štetne supstance koje mu nisu potrebne.
6. _______ prečišćavaju krv i stvaraju mokraću.

7. U obliku je cevi i služi da spusti hranu do kesastog organa. U pitanju je:

8. _______ je dug organ u kom se završava varenje hrane. Tu se ujedno i upijaju svarene hranljive materije.

9. _______ je proces tokom koga sva živa bića koriste kiseonik, koji u svakoj ćeliji pomaže sagorevanju hranljivih supstanci i stvaranju energije.

10. Insekti imaju zatvoren krvni sistem.
11. Fetus se razvija u rodnici.

12. Označiti heterotrofe:

13. U šupljini ovog organa sakuplja se mokraća. U pitanju je:

14. Ishrana, disanje, transport, izlučivanje i razmnožavanje su osnovni životni procesi.

15. Kako kišna glista usvaja kiseonik?
16. _____ su krvni sudovi koji odvode krv iz srca.

17. Ukoliko ne dođe do oplođenja, tada se kod žena javlja menstruacija.

18. Bela krvna zrnca imaju ulogu da prenose kiseonik i ugljen-dioksid.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста