Сила – тест

Сила – тест

Резултат теста

1. Сила којом тело притиска хоризонталну подлогу назива се:

2. Тежина тела је последица деловања:

3. Које од наведених деформација су пластичне? (изабери два тачна одговора)

4. Које од наведених деформација су еластичне? (изабери три тачна одговора.)

5. Које од наведених деловања се остварује додиром? (изабери два тачна одговора.)
6. Које од наведених деловања се остварује без додира? (Изабери три тачна одговора.)

7. При узајамном деловању два тела:

8. Ако се тело након престанка спољашњег деловања враћа у првобитни облик, деформација је:

9. Узајамно деловање тела остварује се:

10. Сила је:
11. Сила је потпуно одређена:

12. Сила представља:

13. Која од наведених сила је увек привлачна?

14. Сила трења делује:

15. Претвори следеће мерне јединице у њутне: 25 kN, 1,8 kN и 0,7 MN.
16. Два дечака гурају дрвени сандук по бетонском поду, први силом од 70 N, а други силом од 90 N. Коликом резултујућом силом они делују на дрвени сандук?

17. Ако еластичну опругу истежемо силом 8 N, њена дужина се повећа за 2 cm, Коликом силом треба деловати на опругу да би јој се дужина повећала за 4,5 cm?

18. Сила којом Земља привлачи тела из свог окружења назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ