Основни геометријски појмови – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Основни геометријски појмови

Резултат теста

1. Једну праву одређују:

2. Конвексан многоугао је обојен:

3. На слици је:

4. Основни геометријски појмови који се не дефинишу су:

5. Обим круга је:
6. Како се зову странице правоуглог троугла?

7. Избаци уљеза:

8. Израчунај површину круга ако је r=6 cm :

9. Површина правоугаоника је:

10. Колинеарне тачке су тачке које:
11. Конвексна затворена изломљена линија без тачака самопресецања је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ