Везивање отпорника – тест

Резултат теста

1. Јачина струје сразмерна је напону на посматраном делу струјног кола, а обрнуто сразмерна електричној отпорности тог дела кола.Реч је о:

2. Нелектрисање се не може створити нити уништити, укупна количина наелектрисања је стална.Реч је о:

3. У струјном колу постоје два начина за повезивање отпорника:

4. Комбиновањем редног и паралелног повезивања настаје:

5. На слици је приказана:
6. На слици је приказана:

7. Ради једноставнијег проучавања сложених струјних кола она се престављају:

8. Еквивалентна отпорност се обележава словом:

9. Ако су потрошачи везани редно, кроз њих тече:

10. Еквивалентна отпорност серијски везаних отпорника једнака је збиру отпорности појединачних отпорника.
11. Напон на сваком од паралелно везаних отпорника је:

12. Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелно везаних отпорника једнака је збиру реципрочних вредности појединачних отпорности.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ