Угљени хидрати – тест

Угљени хидрати – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Угљени хидрати – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Општа формула угљених хидрата је:

2. Угљени хидрати се састоје од:

3. Формула фотосинтезе:

4. Угљене хидрате делимо на:

5. Моносахариди – прости шећери – могу се хидролизовати на простије шећере
6. Олигосахариди – хидролизом дају мањи број моносахарида најчешће 2 – 10

7. ___________ хидролизом дају већи број молекула моносахарида.

8. Најважнији моносахариди су: _________ и __________.

9. Хемијске особине моносахарида одређене су присуством алдехидне, кето и алкохолне хидроксилне функционалне групе.

10. Према броју Ц – атома у молекулу моносахариди се деле на:
11. Према функционалним групама моносахариди се деле на:

12. Глукоза је:

13. Глукоза није стални састојак крви.

14. Повишена глукоза у крви је дијабетес (шећерна болест)

15. Најважнији олигосахариди су ________.
16. У дисахариде спадају:

17. Инвертни шећер је смежа глукозе и _______ у смеши _____.

18. Најпознатији полисахариди су:

19. Најважнија улога угљених хидрата је енергетска.

20. Целулоза се добија из __________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ