Internet mreže – test

Internet mreže – test

Резултат теста

1. Brzina preuzimanja ili

2. Da bi se računar povezao na mrežu, potrebno je

3. Izbaci uljeza.

4. Koji uređaj je na slici?

5. Internet provajderi su kompanije koje nam omogućavaju pristup Internetu.
6. Na slici je prikazan medij za žično povezivanje. Koji?

7. Na internet se možemo spojiti na 3 načina. Odaberi sva tri načina.

8. Pristup internetu možemo ostvariti:

9. Šta računari povezani na lokalnu mrežu mogu da dele?

10. Koju uslugu možemo koristiti za saradnju preko mreže i rad na zajedničkim dokumentima.
11. Na internet se možemo prijaviti na 3 načina. Odaberi sva tri načina.

12. Bežična mreža naziva se još i:

13. Od ponuđenih slika odaberi router.

14. Najpoznatija i najveća mreža je:

15. Računarska mreža je veza najmanje ___ računara?
16. Služi za povezivanje različitih vrsta mreža.

17. Na slici je

18. Na slici je prikazan:

19. Pravila komunikacije i razmene podataka na mreži nazivamo....

20. Izaberi protokol za mrežnu uslugu prenosa datoteka:
21. Izaberi protokol prenosa informacija na webu (hipertekstualne datoteke):

22. Odaberi protokol elektroničke pošte:

23. Mrežnu komunikaciju započinje?

24. Preko čega više korisnika može pristupiti jednom serveru istovremeno?

25. Mrežni protok se meri u ?
26. Komunikacija korisnika i servera odvija se na osnovu

27. Norma i protokol servera e-pošte (Mail server) su ...

28. Šta čini računarsku mrežnu opremu:

29. Na koji se način spajamo preko Bluetooth-a?

30. Kako se zove količina podataka koju internet veza može poslati u jednoj sekundi?
31. U mrežama korisnik-server postoje serverski računar (server) i korisnički računar.

32. Stalno je povezan na Internet i svojim klijentima omogućava pristup podacima i uređajima. To je:

33. Bežična mreža naziva se još i:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Јелена Милошевић
Провера знања је објављена: 27. новембар 2022

Још тестова за и Осми разред и Седми разред