Internet mreže – test

Internet mreže – test

Резултат теста

1. Na koji se način spajamo preko Bluetooth-a?

2. Bežična mreža naziva se još i:

3. Koji uređaj je na slici?

4. Na slici je

5. Mrežnu komunikaciju započinje?

6. Kako se zove količina podataka koju internet veza može poslati u jednoj sekundi?

7. Bežična mreža naziva se još i:

8. Stalno je povezan na Internet i svojim klijentima omogućava pristup podacima i uređajima. To je:

9. Na internet se možemo prijaviti na 3 načina. Odaberi sva tri načina.

10. Mrežni protok se meri u ?

11. Računarska mreža je veza najmanje ___ računara?

12. Šta čini računarsku mrežnu opremu:

13. Internet provajderi su kompanije koje nam omogućavaju pristup Internetu.

14. Na internet se možemo spojiti na 3 načina. Odaberi sva tri načina.

15. Brzina preuzimanja ili

16. Na slici je prikazan:

17. Komunikacija korisnika i servera odvija se na osnovu

18. U mrežama korisnik-server postoje serverski računar (server) i korisnički računar.

19. Odaberi protokol elektroničke pošte:

20. Norma i protokol servera e-pošte (Mail server) su ...

21. Izaberi protokol za mrežnu uslugu prenosa datoteka:

22. Od ponuđenih slika odaberi router.

23. Izbaci uljeza.

24. Na slici je prikazan medij za žično povezivanje. Koji?

25. Pristup internetu možemo ostvariti:

26. Najpoznatija i najveća mreža je:

27. Izaberi protokol prenosa informacija na webu (hipertekstualne datoteke):

28. Šta računari povezani na lokalnu mrežu mogu da dele?

29. Preko čega više korisnika može pristupiti jednom serveru istovremeno?

30. Koju uslugu možemo koristiti za saradnju preko mreže i rad na zajedničkim dokumentima.

31. Pravila komunikacije i razmene podataka na mreži nazivamo....

32. Služi za povezivanje različitih vrsta mreža.

33. Da bi se računar povezao na mrežu, potrebno je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ