Тространа призма – тест (8.р.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Тространа призма – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Израчунати површину праве тростране призме чија је основа једнакокраки троугао чија је основица 10cm а висина 12cm, а висина призме износи 10cm.

2. Одреди запремину правилне тростране призме чија је основна ивица 6сm, а површина једне бочне стране 60сm².

3. Колика је површина правилне тростране једнакоивичне призме чија је ивица 4cm?

4. Основа праве призме је правоугли троугао чије су катете 3dm и 4dm. Израчунај запремину призме ако је највећа бочна страна квадрат.

5. Основна ивица правилне тростране призме је 8сm, а висина 10сm. Израчунај површину те призме.
6. Запремина правилне тростране призме је 216√3cm³ а висина призме је 6cm. Израчунати површину призме.

7. Површина омотача правилне тростране једнакоивичне призме је 48cm². Израчунај запремину те призме.

8. Површина основе правилне тростране призме је 9√3cm². Израчунај запремину призме ако је однос основне ивице и висине призме 2:3.

9. Површина основе правилне тростране призме је 4√3cm² , а висина 3сm. Израчунај површину призме.

10. Површина основе правилне тростране призме је √3cm². Колико износи површина призме ако је њена висина је два пута дужа од основне ивице?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ