Kulturna baština Srbije – test za 8. razred

Kulturna baština Srbije- Test za 8. razred

Prirodna baština Srbije – test za 8. razred

1. Svetkovine su:

2. Stvari i tvorevine materijalnog i duhovnog karaktera jednog naroda su:

3. Kulturna dobra mogu biti uništena i kao posledica prekomerne eksploatacije u turističke svrhe.

4. U Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije do sada je upisan:

5. Institucija koja je zadužena za nepokretnu kulturnu baštinu je:
6. U zavisnosti od značaja razlikuju se:

7. Arhivska građa spada u pokretnu kulturnu baštinu.

8. Kulturnu baštinu čine kulturna dobra koja su od opšteg interesa i koja su definisana:

9. Kulturna baština podrazumeva:

10. Sinonim za kulturnu baštinu je:
11. Stari zanati spadaju u:

12. Svi predmeti koji se svrstavaju u pokretnu kulturnu baštinu čuvaju se u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста