Становништво и насеља Србије – тест

Становништво и насеља Србије – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Означи насеља која се налазе СЕВЕРНО од Саве и Дунава:

2. . Означи називе миграционих струја:

3. Према последњем попису Србија има:

4. Миграције се, према узроцима, деле на (означи):

5. Према економској структури становништво се дели на:

6. Које пећине су биле настањене у време старијег каменог доба?

7. АП Војводина се састоји из:

8. Када је територија наше државе била први пут настањена?

9. Последњи попис на територији Србије обављен је:

10. Разлика између броја живорођених и умрлих на некој територији и у одређеном временском периоду назива се____________ прираштај.

11. Миграције које су настале крајем деведесетих година (према узроцима) када су Срби из подручја БиХ и Хрватске мигрирали ка Србији називају се ____________ миграције.

12. Насеља се према изгледу и функцијама деле на:

13. Процес у коме долази до повећања градског становништва и стварања и ширења градова назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ