Jugoslavija od 1929-1941. godine – test (8.r.)

Jugoslavija od 1929-1941. godine – test

Резултат теста

1. Na čelu ustaškog pokreta bio je:

2. Koji je povod Šestojanuarske diktature?

3. Diktatura koju je uveo kralj Aleksandar 1929. poznata je pod nazivom:

4. Radićeva stranka 1920. godine nosi naziv?

5. U koje dvije banovine je bilo većinsko hrvatsko stanovništvo?
6. Novim ustavom uvedeno je dvodomno narodno predstavništvo – Narodna skupština

7. Sporazumom Cvetković- Maček nastaje država po imenu:

8. Na čelu Komunističke partije Jugoslavije bio je:

9. Pitanje statusa hrvatskih zemalja i hrvatskog naroda u KSHS zove se Narodno pitanje.

10. Na fotografiji je
11. Navedi osobine Šestojanuarske diktature (imate više od 1 tačnog odgovora):

12. Sporazum Cvetković- Maček potpisan je:

13. Od 1929. država je podijeljena na:

14. Seljačko-demokratka koalicija nastaje savezom:

15. Kralj Aleksandar testamentom je odredio da u ime njegovog maloletnog sina Petra zemljom vlada Senat.
16. Atentat na kralja Aleksandra izvršen je:

17. Od 1929. država nosi naziv:

18. Kojim događajem je završena vladavina kralja Aleksandra 1934.g.?

19. Koji su koncentracijski logori osnovani na prostoru Nezavisne Države Hrvatske?

20. Država je svoje novo ime - Kraljevina ____________, dobila 3. оktobra 1929.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ