Jugoslavija od 1929-1941. godine – test (8.r.)

Jugoslavija od 1929-1941. godine – test

Резултат теста

1. Sporazumom Cvetković- Maček nastaje država po imenu:

2. Od 1929. država je podijeljena na:

3. Sa koje dve države se povezuje Jugoslavija za vreme Milana Stojadinovića?

4. Кralj je _______ godine oneo novi ustav (Septembarski ustav).

5. Novim ustavom uvedeno je dvodomno narodno predstavništvo – Narodna skupština

6. Atentat na kralja Aleksandra izvršen je:

7. Vidovdanskim ustavom Kraljevstvo SHS postaje parlamentarna monarhija.

8. Navedi osobine Šestojanuarske diktature (imate više od 1 tačnog odgovora):

9. Atentator u skupštini bio je:

10. Kralj Aleksandar testamentom je odredio da u ime njegovog maloletnog sina Petra zemljom vlada Senat.

11. U koje dvije banovine je bilo većinsko hrvatsko stanovništvo?

12. Koji je povod Šestojanuarske diktature?

13. Koje su posledice politike Milana Stojadinovića?

14. Na čelu ustaškog pokreta bio je:

15. Država je svoje novo ime - Kraljevina ____________, dobila 3. оktobra 1929.

16. Ko je proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku na hrvatskom radiju 10. 4. 1941. godine?

17. Diktatura koju je uveo kralj Aleksandar 1929. poznata je pod nazivom:

18. Pitanje statusa hrvatskih zemalja i hrvatskog naroda u KSHS zove se Narodno pitanje.

19. Na fotografiji je

20. Sporazum Cvetković- Maček potpisan je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ