Jugoslavija od 1929-1941. godine – test (8.r.)

Jugoslavija od 1929-1941. godine – test

Резултат теста

1. Diktatura koju je uveo kralj Aleksandar 1929. poznata je pod nazivom:

2. Navedi osobine Šestojanuarske diktature (imate više od 1 tačnog odgovora):

3. Pitanje statusa hrvatskih zemalja i hrvatskog naroda u KSHS zove se Narodno pitanje.

4. Sporazumom Cvetković- Maček nastaje država po imenu:

5. Seljačko-demokratka koalicija nastaje savezom:
6. U koje dvije banovine je bilo većinsko hrvatsko stanovništvo?

7. Država je svoje novo ime - Kraljevina ____________, dobila 3. оktobra 1929.

8. Na čelu ustaškog pokreta bio je:

9. Sa koje dve države se povezuje Jugoslavija za vreme Milana Stojadinovića?

10. Atentat na kralja Aleksandra izvršen je:
11. Koji je povod Šestojanuarske diktature?

12. Кralj je _______ godine oneo novi ustav (Septembarski ustav).

13. Na čelu Komunističke partije Jugoslavije bio je:

14. Kralj Aleksandar testamentom je odredio da u ime njegovog maloletnog sina Petra zemljom vlada Senat.

15. Kada je Njemačka napala Jugoslaviju?
16. Radićeva stranka 1920. godine nosi naziv?

17. Od 1929. država nosi naziv:

18. Novim ustavom uvedeno je dvodomno narodno predstavništvo – Narodna skupština

19. Sporazum Cvetković- Maček potpisan je:

20. Koji su koncentracijski logori osnovani na prostoru Nezavisne Države Hrvatske?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ