Kraj Dugog svetskog rata u Jugoslaviji – test (8.r.)

Kraj Dugog svetskog rata u Jugoslaviji – test

Резултат теста

1. Novosadska racija se odigrala:

2. Ko je bio kralj Jugoslavije 1941.(nalazi se na slici)?

3. Kada je završen drugi svetski rat u Jugoslaviji?

4. Šta je stvoreno 10.04.1941. ako znaš da se na čelu nalazio Ante Pavelić?

5. Koje je puno ime Tita?
6. Gde se nalazi spomenik sa slike?

7. Beograd je oslobođen uz pomoć:

8. Draža Mihailović koji je bio vođa:

9. . Drugi svetski rat u Jugoslaviji traje od:

10. Probojem kog fronta počinje kraj rata u Jugoslaviji 1945.?
11. Na koji praznik su SAVEZNICI bombardovali Beograd?

12. Sa kojim državama su Partizani usko sarađivali?

13. Kada je Niš oslobođen u Drugom svetskom ratu?

14. Spomenik kog logora vidimo na slici?

15. Petar II Karađorđević je sin
16. Drugo zasedanje AVNOJ-a održalo se u:

17. Šta se desilo 06.aprila 1941?

18. Koja bitka je u narodu poznata kao "Bitka za ranjenike", ako znaš da je zapamćena po rušenju mosta od strane partizana?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ