Метафора и метонимија – тест

Метафора и метонимија (примери стилских фигура) – тест

Магија позоришта (8. разред)

Лексикологија – тест (8.р)

Грађење речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Које речи имају метонимијско значење: Заваљен у топлој фотељи, читам Андрића док Београд немирно дрема.

2. Метонимија је:

3. Метафора је:

4. У којој реченици препознајеш метонимију:

5. Означи реченицу која садржи метонимију:
6. Метонимија се опажа у примеру:

7. Реченица са метонимијом је:

8. Метонимија "Кад устане кука и мотика" је стих из народне епске песме:

9. Означи реченицу у којој препознајеш метонимију:

10. >“Тићи моји лепи!”...шапутала би често уздахнувши..< У реченици се опажа стилска фигура:
11. “Имао сам од злата јабуку / Па ми данас паде у Бојану / Те је жалим, прегорјет не могу.” Метафора из наведеног примера потиче из песме:

12. У којој је реченици реч ЉУТ употребљена у метафоричком значењу:

13. У којим реченицама опажаш метафору:

14. Означи основна значења речи:

15. Обележи реченицу у којој је реч СРЦЕ употребљена у основном значењу:
16. У којем је примеру реч ЗУБ употребљена у свом основном значењу:

17. Означи примере из књижевних текстова у којима уочаваш метонимију:

18. У којим примерима уочаваш метонимију:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста