Срби под влашћу Турске и Хабсбуршке монархије – тест

Срби под влашћу Турске и Хабсбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. Како се назива владарска титула владара Османског царства?

2. Десна рука султанова био је

3. Које су све обавезе раје према својим господарима?

4. Ко су били хајдуци?

5. Штиклирај тачне тврдње: Војна крајина
6. Срби крајишници су били

7. Прву сеобу Срба из 1690. предводио је

8. Срби су од цара Леополда I 1690. добили

9. Пећка патријаршија је укинута

10. Ускоци су ускакали на територију Турске из Аустрије и Млетачке републике
11. Унијаћење је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ