Угљоводоници – контролни задатак

Резултат теста

1. Угљеник у органским једињењима може бити:

2. Циклични угљоводоници:

3. Алкани су:

4. Структурни изомери су:

5. Општа формула CnH2n-2 је за:
6. Код кога и када се јавља изомерија положаја?

7. Агрегатно стање алкена на собној температури, када садрже 2-4 атома угљеника је:

8. Зашто се угљоводоници добро растварају у неполарним растварачима?

9. Шта подразумева реакција замене и на кога се односи?

10. Зашто је реакција адиције карактеристична за алкене и алкине?
11. За бензен је тачно: (више тачних одговора)

12. Поједини арени могу настати при печењу меса на роштиљу.

13. Метилбензен или:

14. Полимер тефлон настаје процесом:

15. Шта је тачно за гуму: (више тачних одговора)
16. Земни гас се састоји од:

17. Бензин је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ