Природне одлике Србије – тест

Природне одлике Србије – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Најзначајнији водени правац кроз Србију је:

2. Бања са најтоплијим изворима је _________ бања.

3. Западну Мораву стварају:

4. На слици је приказан слив које реке?

5. Најзаступљенији климатски тип у Србији је:
6. Ова језера су настала радом ветра. Највише их има у подручју Панонске низије. Два представника су Палићко и Лудашко језеро. О којој "врсти" језера се ради?

7. Врх Црвени чот је на:

8. Означи планине које не припадају копаоничким:

9. Највеће вештачко језеро у Србији је Палићко језеро.

10. Србија је смештена у северном умереном топлотном појасу.
11. Сибир, као удаљена територија, утиче на климу Србије.

12. Означи делове композитне долине Јужне Мораве.

13. Ово земљиште настаје на лесној подлози. Заступљено је у Војводини, Стигу и Мачви и веома је богато хумусом. Ово је чемизам.

14. Означи појмове који се тичу ПЛАНИНСКИХ ЦРНИЦА:

15. Са којим суседом имамо НАЈВИШУ границу, узимајући у обзир планинске системе?
16. Највиши врх Србије је Црни врх.

17. Који део Србије припада Средњој Европи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ