Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која се врста строфе препознаје у песми "Очију твојих да није"? "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану Смеха твоја да нема Зидови не би никад Из очију нестајали..."

2. Одреди одлик казивања у следећем примеру "У нашој кући, откад се зна и памти, никада нико није имао сата, нити је ко знао да по њему чита вријеме. Мој стриц Ниџо, кад се вратио са Солунског фронта прравио се да "зна на сат", али касније се испоставило да он умије само понештно око мале казаљке"

3. "Српска девојка" се зове:

4. На слици је

5. "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану " Које стилске фигуре уочаваш?

6. Дрво је обукло ново одело беле боје.

7. Све је то гробље - али је и колевка.

8. Издвој особине Пилипенде у приповетци "Пилипенда".

9. Шта од наведеног су особине дневника?

10. У стиховима из дела "Горски вијенац": "Јаки зуби и тврд орах сломе..." На шта се односи метафора "јаки зуби"?

11. Одредити врсту стиха наведеног примера "Могу ми се учинити дубоке и меке очи неке сасвим обичне."

12. "Косу реже, коса опет расте, лице грди, а лице издраста."

13. Које од наведених приповетки је написао Иво Андрић?

14. Одреди из које је песме следећи пример и коју стилску фигуру уочаваш. "За Ђурђем је косу одрезала, За ђевером лице изгрдила, А за братом очи извадила"

15. Нове клице, стара нада.

16. У примеру "Вила гњездо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија" наилазимо на

17. Пилипенда није желео да

18. О ком делу је реч ако се у њему налазе ликови: Јеротије, Вића, Жика, Милисав и Таса?

19. Одреди књижевни род и врсту дела "Бисерне очи"

20. Која врста драме је дело "Сумњиво лице"?

21. Пејзаж је опис:

22. Не мерим више време на сате Која је врста стиха наведеног примера?

23. У књижевнонаучне врсте спадају:

24. Ко је написао дело "Покондирена тиква"?

25. Које од наведеник књижевних врста имају лирику као књижевни род?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ