Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Razvoj jezika, Vukov rad i dijalekti – тест (8. разред)

Zamenice – test (8. razred)

Služba reči i sintagme – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Романтизму припадају:

2. Која се врста строфе препознаје у песми "Очију твојих да није"? "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану Смеха твоја да нема Зидови не би никад Из очију нестајали..."

3. Која врста стиха се налази у наведеном стиху? "Где се клоне где се пада..."

4. Шта је стилска фигура метафора?

5. Дидаскалије су упутства редитељу и глумцима како да поставе драмско дело на сцени.

6. Мемед-ага Фочић, Аганлија, Алекса Ненадовић , стари Фочо су ликови из дела

7. О ком делу је реч ако су ликови у њему: Перса, Сида, Меланија, Јула, Пера...

8. Који од наведених ликова се налазе у приповетки "Све ће то народ позлатити"?

9. Која је књижевна врста дело "Крвава Бајка" Десанке Максимовић?

10. Књижевни родови су:

11. Благоје казанџија

12. Које су одлике лирике?

13. У композицији драме шта представља експозиција?

14. Која врста риме се препознаје у следећим стиховима? "Бејасте ли, браћо моја млада, Да л' бејасте ви на гробљу када, Ај, на гробљу, на голему? -Та увек смо ми на њему."

15. "Ливада крај реке сања. Зрикавци тужно зричу."

16. Шта је лирски субјекат?

17. Која врста драме је дело "Сумњиво лице"?

18. Одреди одлик казивања у следећем примеру "У нашој кући, откад се зна и памти, никада нико није имао сата, нити је ко знао да по њему чита вријеме. Мој стриц Ниџо, кад се вратио са Солунског фронта прравио се да "зна на сат", али касније се испоставило да он умије само понештно око мале казаљке"

19. У примеру "Вила гњездо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија" наилазимо на

20. У књижевнонаучне врсте спадају:

21. У каквом су родбинском односу ликови из приповетке "Кроз мећаву"?

22. Који начин казивања се препознаје у наведеним стиховима из приповетке "Кроз мећаву"? "Боже, боже, што си тако немилостан? Што растрочи државину моју, што обори и разруши краљевину моју?"

23. Шта је рима?

24. Шта су одлике лирике?

25. Пилипенда је према књижевној врсти:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ