Књижевност – тест (8. разред)

Књижевност – тест (8. разред)

Razvoj jezika, Vukov rad i dijalekti – тест (8. разред)

Zamenice – test (8. razred)

Služba reči i sintagme – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ко је написао песму "Отаџбина"?

2. Која врста риме се препознаје у следећим стиховима? "Бејасте ли, браћо моја млада, Да л' бејасте ви на гробљу када, Ај, на гробљу, на голему? -Та увек смо ми на њему."

3. "Србија",Оскара Давича је

4. Када се одиграва радња народне песме "Бој на Мишару"?

5. Ликови из "Горског вијенца" су:
6. Горски вијенац написао је :

7. Антитеза

8. Препознај књижевну јунакињу на основу следећих описа: Лепа млада жена бујне косе. Воли децу и мужа, али задесила ју је трагична судбина. На више места у драми можемо да видимо њену неизмерну чежњу и бригу за децом.

9. Које од наведених особина се односе на Јеротија Пантића из дела "Сумњиво лице"?

10. "Збогом житку мој прелепи санче. Збогом зоро, због бели данче."
11. У књижевнонаучне врсте спадају:

12. . "Светле гробове" написао је Јован Јовановић Змај.

13. Које од наведеник књижевних врста имају лирику као књижевни род?

14. Дело "Деца" написао је

15. "Писма из Италије", Љубомира Ненадовића је:
16. Који начин казивања се препознаје у наведеним стиховима из приповетке "Кроз мећаву"? "Боже, боже, што си тако немилостан? Што растрочи државину моју, што обори и разруши краљевину моју?"

17. "Сумљиво лице" Бранислава Нушића је

18. "Очију твојих да није Не би било неба У малом нашем стану " Које стилске фигуре уочаваш?

19. Обележи дело које припада епици.

20. Кад устане кука и мотика.
21. Потамњео у образима као какав окорјели грешник.

22. Дело "Деобе" написао је

23. Ко је написао дело "Писма из Италије"?

24. Ко је написао дело "Ноћ и магла"?

25. Која је врста стиха у следећем прумеру? "Може ми се учинити да тонем у звуке, па ћу руке сваком пружити "
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ