Razvoj jezika, Vukov rad i dijalekti – тест (8. разред)

Razvoj jezika, Vukov rad i dijalekti – тест (8. разред)

Врста и служба речи – тест

Гласовне промене – тест

Књижевност – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Prvo slovensko pismo je:

2. Prvi književni jezik Slovena je:

3. Koja godina se uzima kao godina početka slovenske pismenosti?

4. Ko su misionari koji su sastavili prvu slovensku azbuku i gde su oni živeli?

5. Drugo slovensko pismo je ćirilica.
6. Koje dve ličnosti su pisale srpskoslovenskim jezikom?

7. Najstariji sačuvani rukopis na srpskoslovenskom jeziku je koje delo i kojim pismom je napisano?

8. Koji književni jezik je bio u upotrebi nakon srpskoslovenskog jezika?

9. Zaharije Orfelin napisao je (3):

10. Ko je prvi reformisao ćirilicu, pre Vuka Karadžića u delu Salo debeloga jera liboazbukoprotres?
11. Koji pisani jezik je bio u upotrebi pre Vuka Karadžića u drugoj polovini 18.veka?

12. uk Karadžić je 1814. godine objavio dva dela, to su?

13. Koja slova je Vuk uneo u azbuku?

14. Pre 1839. godine koje reči je Vuk koristio?

15. Petar Petrović Njegoš je 1847. godine napisao:
16. Koje delo iz 1847. godine je gramatika?

17. Koje godine je zvanično prihvaćena Vukova reforma jezika i pravopisa?

18. Koje godine je štampano drugo izdanje Srpskog rječnika?

19. Kako ekavski oblik imenice pesma glasi u ijekavskom izgovoru?

20. Imenica lekar u ijekavskom izgovoru glasi:
21. Mladji štokavski dijalekti su:

22. Koji dijalekat je koristio Stevan Sremac u romanu Pop Ćira i pop Spira?

23. Koje osobine ima istočnohercegovački dijalekat?

24. Koja dva dijalekta nisu ušla u osnovu srpskog književnog jezika?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ