Tabelarno predstavljanje podataka. Učitavanje tabela… – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Prvi korak ka obradi podataka je da imamo unete podatke u obliku tabele.

2. Da li podatke unosimo ručno?

3. Šta nam je cilj?

4. Otvoreni podaci su javni, mašinski čitljivi, slobodni za korišćenje bez ograničenja i ponovnu upotrebu, kao i deljenje sa bilo kim.

5. Gde podaci mogu biti skladišteni?
6. Biblioteka pandas ima funkciju read_csv() koja učitava CSV datoteku i od nje pravo tabelu tipa CSV.

7. Putanja ka CSV fajlu zavisi od toga gde se ovaj fajl nalazi.

8. Kojim od sledećih programa možemo da učitavamo podatke?

9. Dovoljno je samo jednom uključiti biblioteku u Jupyter interaktivnu radnu svesku.

10. Kojom funkcijom se čita CSV format?
11. Da bi prikazali samo neke delove tabele koristimo koje funkcije?

12. Funkcija .head(n) služi za?

13. Funkcija koja prikazuje samo poslednjih n vrsta tabele je?

14. Koji od navednih programa ćemo izabrati da nam se prikaže grafikon isti kao na slici?

15. Pomoću koje naredbe može se pročitati i tabela direktno iz HTML koda sa neke veb stranice?
16. Sledeća naredba sa slike čita?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ