Тектонски и вулкански облици рељефа- низијски део

Тектонски и вулкански облици рељефа- низијски део

1. У југоисточном делу Баната налазе се ______ планине.

2. Афричка литосферна плоча је зашла испод Азијске литосферне плоче и створила ________ плочу.

3. На истоку Србије налази се _______ низија.

4. Висина рељефа у Србији расте према:

5. Најнижа тачка Србије представља ушће ______ у Дунав.
6. Највећа лесна заравн је:

7. Просечна надморска висина Србије је:

8. Планинско-котлинску област Србије чине:

9. На северу Србије доминирају:

10. На југу Влашке низије налази се:
11. У оквиру Панонске низије налазе се Делиблатска и _______ пешчара.

12. Панонска низија има два тектонска облика рељефа. То су:

13. Најнижа тачка Србије налази се на __м надморске висине.

14. Влашка низија је простор који се пружа дуж тока:

15. Највећа микропланина на Балканском полуострву настала наносима река Саве и Дрине је Мачва.
16. Најсевернији део Вардарске зоне чини:

17. Које две литосферне плоче су утицале на стварање рељефа у Србији?

18. На крајњем северу Бачке налази се _______ пешчара.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста